Diaporama Dora Dischi - Elio e Le Storie Tese. Gattini. 15,90