Diaporama Dora Dischi - Terry Gibbs. The Latin Connection. € 19,90