Diaporama Dora Dischi - Jimmy Smith. The Sermon. €12,90