Diaporama Dora Dischi - Thelonious Monk. Paris 1969