Diaporama Dora Dischi - Thelonious Monk. 5 By 5. € 12,90