Diaporama Dora Dischi - Thelonious Monk. Thelonious Monk Quartet. € 12,90