Diaporama Dora Dischi - Thelonious Monk. Thelonious Monk Trio. € 12,90