Diaporama Dora Dischi - Elton John. One Night Only. € 12,90